TPD İstanbul Şubesi- "Deliliğin Aynası: Osmanlı'dan Günümüze Ruhsal Bozuklukların Toplumsal ve Tıbbi Sınıflandırması"

psikiyatri.org.tr /

TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri

 

 

Deliliğin Aynası: Osmanlı'dan Günümüze Ruhsal Bozuklukların Toplumsal ve Tıbbi Sınıflandırması

 

 

 

 

Fatih ARTVİNLİ

 

 

19 Ocak 2020 Salı

 

                                   

19:00-21:00

 

 

Başvuru: tpdistanbul@yahoo.com

 

 

 

Yer: Online (Katılımcılara etkinlik öncesi zoom bağlantı linki gönderilecektir).

 

 

Not : Katılımcı sınırı olmayacaktır. Lütfen kayıt yaptırınız, katılım durumunuzu bildiriniz. TPD İstanbul Şubesi etkinliği olup TPD üyesi olan herkese eğitim açıktır ve ücretsizdir.

 

 

 

 

 

*TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz ..

 * Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri.org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

TPD İstanbul Şubesi YK adına

Sinem YOLCU

Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri

  Toplantı özeti: Osmanlı Devleti’nde henüz modern bir tıp ve psikoloji eğitiminin olmadığı on dokuzuncu yüzyıl başlarında, bugün anladığımız biçimiyle ruh sağlığı alanında Türkçe sistematik bir sınıflandırma bulunmamakla beraber gündelik yaşamda halkın tanık olduğu ya da gözlemlediği bazı ruhsal davranış özelliklerini, farklılıklarını ya da hastalıklarını farklı biçimlerde adlandırdığı görülmektedir. Ağır ruhsal sorunlar yaşayan kişiler için halk, bürokrasi ve tıbbi çevrelerin kullandığı kavramların farklılaşması, geleneksel sosyal bağlar ve düzen içerisinde yaşayan “deliler”in toplumsal alandan tıbbi alana ve tıbbi otoritenin denetimine çekilmesi süreci on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında giderek artmaya başlamıştır. Deliliğin tıbbileştirilmesi ya da tıplaştırılması süreci ile kişiler, aileler ve toplum yeni kavramlarla, hastalık sınıflandırmalarıyla karşılaşmış, psikiyatri eğitiminin başlaması ve ruh sağlığı alanında uzman bir hekim grubu olarak psikiyatristlerin sayısının ve kurumların artmasıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır.

Bu konuşmada, Osmanlı’dan günümüze ruh sağlığı alanındaki temel kavramlar ve kurumlar özetlenmekte, ruhsal bozukluklara yönelik toplumun adlandırma, sınıflandırma çeşitliliği metinler üzerinden açıklanmakta, Türkiye’de ruhsal bozukluklara yönelik tıbbi sınıflandırmaların başlangıcı ve seyri örneklerle tartışılmakta ve farklı dönemlerde kullanılan soru örneklerine yer verilmektedir.

 

Kısa özgeçmiş:

 

 

Doç. Dr. Fatih Artvinli

 

Artvin doğumlu. Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi, Toplum Sağlığı Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktora çalışmasını ise aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca aynı zamanda Sağlık Memuru olarak görev yapan Fatih Artvinli, psikiyatri tarihiyle ilgili doktora tezini yazdığı dönemde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. Burada, kurumun tarihini aydınlatmaya yönelik projelerde yer aldı. Doktora sonrası araştırmasını Fogarty Bursu ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children’s Hospital’da yaptı. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.