Psikiyatri Asistanları Muğla'da buluştu!

psikiyatri.org.tr /

TPD 5. ULUSAL PSİKİYATRİ ASİSTANLARI TOPLANTISI

7-8 MART 2020, MUĞLA

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi üyesi erişkin ve çocuk-ergen psikiyatri asistanları olarak 5. Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı’nı Muğla’ da gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz!

 

İlki Samsun’da gerçekleştirilen bu toplantının ardından gelen geri bildirimlerle gelenekselleşmesi gerektiği düşünülen bu etkinliğimizin, AHK’yı, etkinliklerini daha fazla tanımak ve katılmak, Türkiye’nin tüm bölgelerinden asistan hekim arkadaşlarımızla bir araya gelerek iletişimimizi artırmak, asistanlık eğitim süreçlerimizle ilgili ortak ihtiyaçlarımızı belirlemek için paylaşımlarda bulunmak, mesleki gelişimimize katkı sağlayacak ortak projeler yürütmek, bilimsel çalışmalarımızı birbirimizle paylaşarak fikir alışverişinde bulunmak amaçlarıyla bu yıl beşincisini düzenledik.

Öncelikle asistan hekim komitesi mail ve whatsapp grubu aracılığıyla duyuru yapılarak ev sahipliği yapmak isteyen şehirlerin başvuruları alındı. Adaylık sunumları sonrası asistan hekim komitesi üyeleriyle internet üzerinden yapılan oylama sonucu Muğla, ev sahibi şehir seçildi. Ardından ev sahibi ekip ve AHK üyeleriyle bir düzenleme kurulu oluşturularak, tüm hazırlık sürecinde üyelerin görüş ve katkıları alınmaya çalışıldı. Konuşmacı olarak toplantıya katılacak hocalarımızın belirlenmesi, asistan etkileşim grupları ve akran çalışma gruplarının konularının konu başlıklarının seçilmesi, doyurucu bir içeriğe sahip olması için titizlikle çalışıldı.

TPD Merkez Yönetim Kurulu ve AHK’ nin her zaman tam desteği ile bilimsel programımız ve organizasyonun diğer aşamaları şekillendirildi.

 

7 Mart Cumartesi günü saat 12.15’ te “DAYANIŞMA” temasıyla 65 asistan hekim Muğla’ da bir araya geldik. Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Erzurum, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kars, Konya, Manisa, Tekirdağ, Zonguldak olmak üzere tam anlamıyla ülkenin dört bir yanında görev yapmakta olan asistan hekim arkadaşlarımızla iki gün boyunca birlikte verimli ve keyifli paylaşımlarda bulunma şansı yakaladık.

 

“DAYANIŞMA” temasıyla bir araya geldiğimiz toplantımızın açılışını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı Doç. Dr. Osman  VIRIT’ ın konuşması, ardından  bizleri 5. UPAT’ ta yalnız bırakmayarak mutlu eden TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer BÖKE’ nin “Psikiyatriyi Öğrenen’ den Öğreten Olmada Yol Hikayeleri” konulu konuşmasıyla ve “AHK’ dan UPAT’ a Hikayeyi Tanıma ve Tanışma” konulu konuşmalarıyla AHK üyesi Dr. Deniz ORUÇ ve ev sahibi düzenleme kurulundan Dr. Öykü ÖZÇELİK’ i  dinleyerek 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdik.

 


Bilimsel programımızın devamındaki sunum başlıkları şu şekildeydi:

Dr. Nilfer ŞAHİN, Dr. Leman İNANÇ   :   “Yaşam Boyu DEHB: Erişkin ve Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Etkileşimi”

Dr. Ejder Akgün YILDIRIM   :   “Dayanışma ne uğruna? Kiminle? Ne için?”

Senkronizasyon çalışmamızla “DAYANIŞMA” yı bu kez senkronize çalışmanın vurgusuyla eğlenceli ve sürpriz bir şekilde ele almaya çalışarak kapsayıcı ve yüksek katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdik.

Akranlar arası çalışma gruplarımızda her birimiz için daha aktif bir paylaşım ortamı içinde olduk.

Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU, Dr. Deniz ORUÇ “Adli psikiyatrik ve bilirkişiliğe dair süreçlerde dayanışma” konulu çalışma grubumuzda asistan hekimlik süreçlerimizde adli psikiyatrik uygulamalarda asistan hekimin görevlerini, bilirkişilik konusunda karşılaştığımız zorlukları konuşup bunlarla ilgili farklı kurumlardaki tecrübelerimizi paylaşarak  bazı vaka örnekleri üzerinden pratikteki uygulamalarla ilgili fikir paylaşımında bulunduk.

Dr. Osman AK, Dr. Mustafa DİNÇER “İlginç konsültasyonlar ve diğer branşlarla dayanışma” konulu çalışma grubumuzda konsültasyon liyezon psikiyatrisinin tanım, işlev ve uygulamalarını, bu uygulamaların tıbbi tedavi-bakım ile psikiyatrik-psikososyal bütünlüğe daha fazla katkı sağlaması için diğer branşlarla nasıl bir dayanışma içinde olmamız gerektiği örnek vakalar üzerinden tartışılarak pratikte nasıl kazanımlar sağlayabileceğini konuştuk.

Uzm. Dr. Aybeniz CİVAN KAHVE, Dr. Alper BÜLBÜL “Peki konu cinsellik olduğunda?” konulu çalışma grubumuzda, bu başlığın grup üyesi asistan hekimlerde oluşturduğu çağrışımlarla başlanarak, toplumumuzda bu kavramın işlenmesiyle ilgili farklı tutumlar, polikinik pratiğinde bu konuda yaşadığımız güçlükler, cinsel kimlik kavramları, cinsellik konusunda yaygın mitler üzerine konuştuğumuz verimli bir paylaşım ortamı sağlandı.

 


Gün sonu değerlendirmemizde aldığımız geri bildirimler sonrası ise sıra günün yorgunluğunu atmaya gelmişti. Akyaka Azmak Nehri kıyısında müzik eşliğinde hep birlikte güzel bir akşam yemeğinde hem çokça eğlendik hem 5. UPAT’ a birbirinden keyifli anılar bıraktık.

 

Pazar gününe “Şizofrenide Rehabilitasyon Planlama ve Uygulamaları” konulu sunumuyla Uzm. Dr. Adem BAYRAKÇI’yı dinleyerek başladık. “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Akran Deneyimleri” başlıklı etkileşim grubumuzda Uzm Dr. Fatih YIĞMAN’ın sunumuyla kuramlar üzerinden başlayarak devamında poliklinik pratiğinde biz asistan hekimlere yol gösterici olabilecek paylaşımlarla interaktif bir oturum gerçekleştirdik.

 

“Psikodramanın ABC’ si” başlıklı etkileşim grubumuzda Uzm. Dr. Dilek GÜNTEPE’nin anlatımıyla birçoğumuz ilk kez psikodrama ile tanışmış olduk.

İkinci günün çalışma gruplarında ise;

 

Dr. Deniz ORUÇ, Dr. Öykü ÖZÇELİK “Asistanlık hayatında özlük hakları ve mobbing” konulu çalışma grubumuzda özlük haklarımızla ilgili ne derece bilgi sahibi olduğumuzu, eğitim hakkımız ve bu hakkımızdan farklı kurumlarda  nasıl yararlanabildiğimizi, mobbingin hukuksal boyutunu ve türlerini konuşarak, bu konuda istenmeyen bir durumla karşılaşma ihtimalimizde neler yapabilir ve nasıl dayanışma gösterebiliriz soruları üzerine düşünüp umut verici fikirler geliştirebildiğimiz bir saat oldu.
Dr. Elif SUBAŞI, Dr. Azat DUMAN “Zor olgularda akran dayanışması ve psikoterapiler” konulu çalışma grubumuzda kliniklerimizde karşılaştığımız farklı vaka örnekleri üzerinden takip süreçlerinde yaşadığımız zorluklar ve alternatif olabilecek psikoterapotik yaklaşımlar ile farklı psikoterapiler ve deneyimlerimiz üzerine konuşma fırsatı bularak psikoterapi çeşitleri hakkında bakış açımızı genişletmiş olduk.
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU, Dr. Suat YALÇIN “Bilimsel araştırmaya ilk adımlar ve yurtdışı imkanları” konulu çalışma grubumuzda birçoğumuz için belki de ilk kez fikir edinmiş olduğumuz  psikiyatri asistan eğitiminde yurtdışı çalışma imkanlarının neler olabileceği üzerine konuşarak, bunu deneyimlemiş arkadaşlarımızı dinleme fırsatı bulduk ve bir bilimsel araştırmaya başlama ve sürdürmeyle ilgili faydalı bilgiler de edindiğimiz bir paylaşım platformu yakaladık.

Her yıl farklı bir şehirde yapılması planlanarak ulaşılabilirlik ve birleştiricilik amaçlanan AHK’nın gelenekselleşmiş bir etkinliği olan Ulusal Psikiyatrı Asistanları Toplantısı’nın beşincisinde dayanışma teması altında özgürce tartışabildiğimiz, meslektaşlarımızla birlikte olmanın, paylaşmanın ve birlikte üretmenin keyfini yaşayabildiğimiz verimli bir hafta sonu oldu. 5. UPAT’ a emek veren, katılan, bu değerli paylaşıma ortak olan herkese teşekkürler.

 

TPD 5. UPAT Düzenleme Komitesi ve AHK adına;

Dr. Öykü ÖZÇELİK