TPD Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu İzmir'de gerçekleştirildi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği, Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu

14-16 Şubat 2020

İzmir, Türkiye

İlk defa geçen yıl Samsun’da gerçekleştirilen “Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu”, bu yıl ikinci defa 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Movenpick Hotel’de idi. Türkiye’nin farklı birçok bölgesinden gelen yaklaşık 70 genç meslektaşımızın katılımıyla üç gün boyunca devam etti.

Organizasyonun hedefi ‘Bilimsel Araştırma’ ile ilgili temel sorulara cevap bulmak ve bunu interaktif eğitim teknikleriyle pekiştirmekti. Akademik alandaki çalışmaları ile genç araştırmacılara mentorluk yapan değerli meslektaşlarımız; üç gün boyunca katılımcılarla interaktif bir çalışma ortamı içinde bilgi birikimlerini aktardı. Gerçekleştirilen bu toplantıda; araştırma alanına yeni adım atan birçok meslektaşımızın karşı karşıya kaldığı önemli sorulara yanıtlar arandı.

Toplantının ilk gününde TPD Genel Başkan Yardımcısı Gülcan Güleç’in açılış konuşmasının ardından genç meslektaşlarımız TPD Asistan Hekim Komitesi ve etkinliklerini anlattı. Ardından Doç Dr. Tolga BİNBAY “Araştırmacı olmak asistanlıkta başlar” sunumuyla bizlerle kendi bilimsel yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı.

İkinci gün; Prof. Dr. Soli SORİAS’ın “Bilimsel araştırma metodolojisine giriş” sunumunun ardından Prof. Dr. Ömer AYDEMİR “Psikiyatrik araştırmalarda ölçme işlemleri ve psikiyatride kullanılan ölçeklere genel bakış” sunumunu paylaştı.

 Ölçek kullanımı bilimsel çalışmanın hangi bölümünde ve ne şekilde olmalıdır sorusuna bulunan yanıtın ardından günün ikinci bölümünde Doç. Dr. Neşe DİREK TECİRLİ “Başlıca araştırma türleri, örneklem seçimi, örneklem büyüklüğü hesaplanması, değişkenlerin seçimi, karıştırıcı faktörler” ve “İstatistik ile ilgili bilinmesi gereken temel konular” isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Ve ikinci günün sonunda tüm hocaların grup liderliğini üstlendiği, keyifle geçen “Araştırma protokolü hazırlama alıştırması”nda küçük gruplar halinde bir araya gelindi.  

Programın son günü Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU “bir araştırmanın yayına dönüşme süreci”ni anlattığı; makalenin yazım aşaması, başlık seçimi, kaynaklar, hangi dergiye gönderelim, nelere dikkat edelim, hakemlik süreci ve daha pek çok bilginin paylaşıldığı bir sunum ile başladı.

Sonrasında Dr. Cemal Güvercin “Araştırma etik kuralları”nı aktardı. İnteraktif paylaşımların da olduğu bu keyifli sunumun ardından Doç. Dr. Tolga BİNBAY “Türkiye’de araştırmalar için parasal kaynak başvuruları: Olanaklar ve öneriler” sunumuyla katılımcılara oldukça pratik ve faydalı bilgiler sundu.

Günün sonunda Prof. Dr. Simavi VAHİP moderatörlüğünde tüm değerli hocalarımızın da katılımı ve önerileri eşliğinde, önceki gün beş grubun hazırladığı araştırma protokolü taslaklarının özet sunumlarının yapıldığı eğlenceli ve öğretici oturumun ardından program geri bildirimler alınarak sonlandırıldı.

Bilimsel bir okul görevi gören bu toplantının program içeriğini oluşturan değerli hocamız Prof. Dr. Simavi VAHİP’e, haftasonu boyunca değerli vakitlerini bizlere ayıran eğitmen hocalarımız Prof. Dr. Soli SORİAS, Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU, Prof. Dr. Ömer AYDEMİR, Doç. Dr. Neşe DİREK TECİRLİ, Dr. Cemal Güvercin ve Doç. Dr. Tolga BİNBAY’a, AHK adına düzenleme komitesinde görev alan arkadaşlarımız Dr. Mehmet Emin Demir, Dr. Suat Yalçın, Dr. Kerem Laçiner, Dr. Eren Halaç ve Emine Tuğçe Akçaer’e  ve büyük bir ilgi ile oturumlara katılan genç meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.


Önümüzdeki senelerde, bilimsel içeriği ve sosyal paylaşımları ile dopdolu geçecek yeni toplantılarda buluşmak dileğiyle! 

TPD Asistan Hekim Komitesi

TPD Merkez Yönetim Kurulu