Elazığ Depremi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme

psikiyatri.org.tr /

Elazığ Depremi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme

Elazığ Sivrice’de 24 Ocak’da meydana gelen depremin ardından  TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi ve Merkez Yönetim Kurulu, derneğimiz Elazığ şubesi yetkililerinin yanı sıra bölgede hizmet veren psikiyatri uzmanlarıyla temasa geçmiş, hem ilk günlerde psikososyal desteğin planlı, koordinasyonlu ve sürdürülebilir bir şekilde planlanmasını sağlamada görev almışlardır.  İlerleyen günlerde deprem sonrası erken dönemde yapılacaklar hakkında bir bilgilendirme broşürünün düzenlenmiş ve 10000 adet basılarak bölgeye gönderimi sağlanmıştır.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görevli psikiyatri hekimleri ile birlikte derneğimiz Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi üyeleriyle birlikte bölgedeki en büyük çadırkent olan Kültürpark Çadırkenti  ve diğer çadır alanları ziyaret edilmiştir. Sağlık ve psikososyal destek olanaklarının yakın değerlendirmesi yapılmış, özellikle ısınma konusunda yaşanabilecek güvenlik sorunları ile ilişkili tespitlerde bulunulmuştur.

Kent içinde yaklaşık 8000 binanın hasar gördüğü, bölgede kiralık evin olmadığı öğrenilmiş ayrıca 27 okulun hasar görmesi nedeniyle okulların henüz açılmadığı çalışma birimi üyelerimiz tarafından öğrenilmiştir.

 09.02.2020 tarihinde TPD Elazığ Şube’nin katkıları ile Ramada Otelde “Afet Sonrası Erken Dönemde Ruhsal Değerlendirme ve Psikososyal Müdahale Eğitimi” eğitimciler Şahika Yüksel ve Ayşe Devrim Başterzi ve kolaylaştırıcılar F. Gizem İskender ve İ. Fuat Akgül ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Psikiyatrlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik rehber ve danışman, psikiyatri hemşiresinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılım gösterdiği ve interaktif şekilde ilerleyen bu eğitim, Malatya ve Elazığ’dan katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Afet nedir?
  • Afetlerde koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin organizasyonu,
  • Afet sonrası ruhsal etkilenme,
  • Erken dönemin zor görevleri; ölüm haberi verme, yaralılar, törenler,
  • İlk ruhsal değerlendirme ve psikolojik ilk yardım,
  • Erken dönemde ruh sağlığını koruyucu müdahaleler,
  • Travma çalışanlarının ruhsal etkilenmeleri (ikincil travmatizasyon) nedir? Nasıl başa çıkılır?

Bu eğitim toplantısı sonrası katılımcılardan alınan geri bildirim ile ek bir eğitim faaliyetinin yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Özellikle kısa sürede uygulanabilecek Travma Odaklı Bilişsel Davranış Terapilerine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.  TPD Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi tarafından bu ihtiyaca yönelik bir eğitim yapılması da planlanmıştır.

Çadırkentin hemen yanında semt polikliniği olarak hizmet vermekte olan Sara Hatun Semt Polikliniği’nde 1 psikolog (Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) 1 psikiyatr (Elazığ Şehir Hastanesi) 1 çocuk psikiyatrının (il dışından gönüllü olarak) görev yaptığı ayrıca çadırkente kurulmuş olan erişkin acil çadırında 09:00-16:00 ve 16:00-23:00 arası olmak üzere iki vardiya olarak Fırat Üniversitesi’nden psikiyatrların gönüllü olarak çalıştığı görülmüştür.
Bölgede yerel yayın yapmakta olan Kanal Fırat’ta Deprem Sonrası Psikososyal Müdahaleler ile ilgili deprem özel programına Şahika Yüksel, Ömer Deniz ve F. Gizem İskender katılım göstermiş, halka yönelik bilgilendirme yapılmıştır.
TPD Elazığ Şube üyesi meslektaşlarımıza, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görevli meslektaşlarımıza ve TPD  Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi üyelerine süreçte özveri ile yürüttükleri bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak şubelerimiz, çalışma birimlerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu olarak kriz anlarında ve sonrasında psikososyal dayanışmanın içinde yer aldığımızı, yardım için hazır olduğumuzu ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bildiriyoruz.