TPD AHK Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu Samsun'da Gerçekleştirildi

psikiyatri.org.tr /

23-25 Kasım tarihlerinde Samsun Otel 1919’da gerçekleştirilen “Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu”, yaklaşık 65 genç meslektaşımızın katılımıyla üç gün boyunca devam etti.

Bilimsel bir okul görevi gören bu toplantının program içeriğini oluşturan değerli hocamız Prof. Dr. Simavi VAHİP’e, haftasonu boyunca değerli vakitlerini bizlere ayıran eğitmen hocalarımız Prof. Dr. Soli SORİAS, Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU, Prof. Dr. Ömer AYDEMİR, Doç. Dr. Neşe DİREK TECİRLİ ve Doç. Dr. Tolga BİNBAY’a, AHK adına düzenleme komitesinde görev alan arkadaşlarımız Dr. Ulaş Korkmaz, Dr. Suat Yalçın, , Dr. Kerem Laçiner, Dr. Aybeniz Civan Kahve ve Dr. Oğuzhan Araz’a  ve organizasyonun gerçekleşmesinde ev sahipliği yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalında görevli asistan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Gerçekleştirilen bu toplantıda; araştırma alanına yeni adım atan birçok meslektaşımızın karşı karşıya kaldığı önemli sorulara yanıtlar arandı.

Toplantının ilk gününde TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer BÖKE’nin açılış konuşmasının ardından genç meslektaşlarımızdan AHK ve etkinliklerini dinledik. Ardından Doç Dr. Tolga BİNBAY “Araştırmacı olmak asistanlıkta başlar” sunumuyla bizlerle kendi bilimsel yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı.

“Düzenleneceğini duyduğumuz ilk andan itibaren bizi heyecanlandıran bilimsel araştırma okulu tam da beklendiği gibi oldukça verimliydi. Asistanlık hayatımız boyunca çoğumuzun eğitiminde eksik kalan bilimsel araştırma konusunu, psikiyatriye ve bilimsel araştırmaya gönül vermiş meslektaşlarımız ile birlikte, değerli hocalarımızdan dinlemek çok güzel bir deneyimdi.” - Dr. U. Korkmaz –OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.

"İkinci gün; Prof. Dr. Soli SORİAS’ın “Bilimsel araştırma metodolojisine giriş” sunumunun ardından Prof. Dr. Ömer AYDEMİR “Psikiyatride kullanılan ölçekleri” bizlerle paylaştı. Ölçek kullanımı bilimsel çalışmanın hangi bölümünde ve ne şekilde olmalıdır sorusuna bulduğumuz yanıtın ardından günün ikinci bölümünde Doç. Dr. Neşe DİREK TECİRLİ “planlanan bir araştırmada istatistik nerede, nasıl kullanılır ve pratik olarak en sık yararlandığımız yöntemler nelerdir” bilgilerini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Ve ikinci günün sonunda tüm hocalarımızın grup liderliğini üstlendiği, keyifle geçen çalışmamız “Araştırma protokolü hazırlama alıştırması”nda küçük gruplar halinde bir aradaydık. 

“Kongrelerdeki özetleme toplantıları yerine özelleşmiş bir konuya geniş zaman ayırabildiğimiz okul gibi düzenlenen bu toplantılar asistanlık eğitimimiz için çok değerli.” - Dr. F.C. Ardıç, Bağcılar EAH.

Programın son gününde Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU bizlere “bir araştırmanın yayına dönüşme sürecini anlattı. Makalenin yazım aşaması, başlık seçimi, kaynaklar, hangi dergiye gönderelim, nelere dikkat edelim, hakemlik süreci ve daha pek çok bilginin paylaşıldığı bu sunuma eğitmenlerin birlikte soru/cevap şeklinde destekleri katılımcıların yoğun ilgisi ile yaklaşık yarım gün boyunca devam etti.

“Asistan hekimlerin her alandaki ihtiyaçlarını, eksikliklerini önemseyen ve bu doğrultudaki sorunlara çözümler için en uygun adımları atmada titizlikle çalışan Türkiye Psikiyatri Derneği’nin tüm ekibine teşekkürler. Üç gün boyunca bizimle beraber ders dinleyen, ders anlatan, bilgilerini samimiyetle paylaşan, kaygılarımızı anlayan eğitmenlerle çalışmak çok değerliydi.”

Dr. S. Yalçın – Bakırköy RSHH.

Günün sonunda Prof. Dr. Simavi VAHİP, araştırmalar için ideal bir yer teşkil eden uzmanlaşmış birimleri daha önce kendi görev yaptığı Ege Üniversitesi Affektif Hastalıklar Birimi üzerinden bizlerle paylaştı.  Bir devlet hastanesinde yalnız başına çalışan bir hekimin de araştırma yapabileceğini, bunun hangi şekillerde en ideal olabileceğini Prof. Dr. Ömer AYDEMİR’den dinledik.

Araştırma planlarken çoğumuzun yaşadığı parasal kaynak bulma zorluğunu aşmak için başvurulabilecek projeleri Doç. Dr. Tolga BİNBAY’ın sunumunda dinleme fırsatı bulduk.

Kapanış sunumunda ise araştırma etik kurallarını Doç Dr. Neşe DİREK TECİRLİ anlattı. Birçok katılımcının araştırma planlarken ve yayın aşamasında yaşadığı etik sorunları paylaştığı, birlikte tartışma olanağı sunan bu sunumun ardından program geri bildirimler alınarak sonlandırıldı.

Hem program içeriği, hem sosyal paylaşımları ile dopdolu geçen bu güzel eğitim etkinliğini destekleyen derneğimiz adına tüm eğitmenlerimiz ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyor, ilerleyen senelerde yeniden buluşabilmeyi diliyoruz!

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu