54. UPK'da "Araştırma Bildirisi Ödülleri" sahiplerini buldu!

psikiyatri.org.tr /

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ile 02-06 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. Kongrede “Ödüle Aday Bildiri” sunumları sonrası yapılan değerlendirmelerde ödül almaya hak kazanan araştırmacılarımıza düzenlenen tören ile ödülleri verildi, meslektaşlarımızı başarılarından dolayı bir kere daha kutluyoruz.

Ödüle layık görülen ilk üç çalışmayı ve araştırmacıları ile ilgili kısa bilgilendirmeyi siz değerli meslektaşlarımızın ilgisine sunarız. Bu süreçte; başta Kongre Düzenleme Kurulu üyelerimiz olmak üzere, ödül jurisinde yer alan ve emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ayrıca  teşekkür ederiz.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak etik ilkeler ışığında yürütülen bilimsel çalışmalara destek olma çabamız ilerleyen dönemlerde de devam edecektir. Tüm meslektaşlarımız ile bir arada olmayı dilediğimiz, dayanışma ile üretkenliğimizi sürdüreceğimiz bir sonraki kongremizde görüşmek dileğiyle.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu


Birincilik ödülü
Duygudurum Düzenlenmesinde Yeni Bir Molekül: FGF-ANTİSENS

Emine Eren Koçak1, Burak Uzay2
1Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri AD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara


54. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde birincilik ödülüne layık görülen çalışmada, bir büyüme faktörünü kodlayan FGF2 geninin karşı zincirinden ifade edilen FGF-AS'nin genetik yöntemlerle hipokampusta ifadesinin değiştirilmesinin davranış üzerine etkileri incelenmiş ve söz konusu proteinin depresojenik etkileri olduğu literatürde ilk kez ortaya konmuştur.

 

Doç. Dr. Emine Eren Koçak, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nde, Psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra, psikiyatrik hastalıkların oluş mekanizmalarını ve olası tedavi yöntemlerini araştırmak amacı ile, Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü'nde Temel Nörobilim (Neuroscience) doktorası yapmıştır. Doktora tez çalışmalarını Novartis Foundation (İngiltere) bursu ve Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı bursu ile ABD'de Michigan Üniversitesi’nde Profesör Dr Huda Akil'in laboratuvarında tamamlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi’ne döndükten sonra Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü'nde afektif bozuklukların mekanizmalarına dair araştırmalarını devam ettirebilmek amacıyla, TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Proje Desteğiyle Enstitü bünyesinde bir davranış ünitesi kurmuştur, çalışmalarını halen burada sürdürmektedir. UNESCO-Loreal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Ödülü (2015), Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (BAGEP) Ödülü (2017), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türkan Saylan Bilim Ödülü (2017) ve Hacettepe Bilim Teşvik Ödülü (2017) sahibidir.


İkincilik Ödülü :
Bipolar Bozuklukta Eksozomal miRNA Değişimlerinin İncelenmesi

Deniz Ceylan1, Uğur Tüfekçi2, Şermin Genç2, Ayşegül Özerdem3
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler AD., İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri AD., İzmir


İkincilik ödülüne layık görülen bu proje; Prof. Dr. Ayşegül Özerdem’in yürütücülüğünde Tübitak 1001 desteği ile gerçekleştirilmiştir. Projenin araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ceylan, Prof. Dr. Şermin Genç, Dr. Uğur Tüfekçi olup; Prof. Dr. Pembe Keskinoğlu biyoistatistik alanında projenin danışmanıdır. Bu araştırma için,  Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na bağlı Duygudurum Polikliniği’nde tedavi almakta olan hastalardan ve sağlıklı gönüllülerden alınan kan örnekleri Genç Laboratuvarı’nda incelenmiştir.
MikroRNA’lar RNA’ların protein kodlama süreçlerine etkide bulunan düzenleyicilerdir. Eksozomlar biyolojik moleküllerin hücreler arası iletiminden sorumlu olan “biyolojik kargo taşıyıcıları” olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, bireylerin kan örneklerinde eksozomal mikroRNA’ları inceleyen psikiyatri alanında ilk çalışma olmuştur. Araştırmanın sonuçları 752 insan mikroRNA’sından dördünün bipolar bozuklukta farklı düzeylere eksprese olduğunu göstermiştir. Bu mikroRNA’larla yapılan yolak analizleri yağ asiti mekanizması ve ekstrasellüler matriks reseptör etkileşimleri yolaklarını bipolar bozukluk patogenezi için hedef mekanizmalar olarak göstermiştir.

Dr. Deniz Ceylan; İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Dr. Ceylan bilimsel araştırmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Duygudurum Çalışma Grubu ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri Anabilim Dalı’nda yürütmektedir.


Üçüncülük Ödülü
KKTC’deki Erişkin Bireylerde Disosiyatif Belirtilerin Yaygınlığının, Risk Faktörlerinin ve Akültürasyon ile İlişkisinin İncelenmesi

Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Meryem Karaaziz, Ayşe Buran
Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa


Üçüncülük ödülünü alan bu araştırmada, 955 kişilik bir örneklem kullanılmış ve KKTC’deki disosiyatif belirtilerin %9,7 olduğu ve dünya genelinde yapılan çalışmalar arasında KKTC’nin disosiyatif belirtilerde yüksek oranlara sahip ülkeler arasında yer aldığı görülmüştür. Sosyodemografik değişkenler kadar sosyokültürel faktörlerin de disosiyatif belirtilerin oluşumunda risk faktörü olabileceği bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar kültürlenme tutumlarındaki farklılıkların bireyin ruh sağlığında kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuz etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada Kıbrıs Türk kültürüne asimile olmuş Türkiye uyruklu bireylerin daha yüksek disosiyatif belirtilere sahip olduğu görülmüştür. Her iki kültüre de entegre olmuş Türkiye ve Kıbrıs Türk uyruklu bireylerin ise daha düşük disosiyatif belirtilere sahip olduğu araştırma bulguları arasında yer almaktadır. Bu çalışma sonuçlarına göre, KKTC’nin yüksek disosiyatif belirtilere sahip ülkeler arasında yer aldığı görülürken, farklı kültürlenme tutumlarının disosiyatif belirtilerin oluşumunda bazen yatıştırıcı, bazen ise ateşleyici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı; 1966 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş. 1994-1998 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri İhtisasını almıştır. 1996-2000 yıllarında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Adli Tıp Doktorası yapmıştır. 1998’de YDÜ Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevine getirilmiş aynı yıl LEPİM Lefkoşa Psikiyatri Merkezi’ni kurmuştur. 2001 yılında KKTC’deki yatılı ilk madde bağımlılığı merkezi olan Pembe Köşk Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurmuştur ve Başhekimlik Görevini yürütmüştür. 2001’de Psikiyatri Doçenti ve 2013’de Adli Bilimler Profesörü olan Dr. Çakıcı; Türkiye’de Ulusal Psikiyatri Kongreleri’nde üç kez “En İyi Bilimsel Araştırma” ödülünün, 2017’de 11.Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ikincilik ödülünün ve 2002 yılında “İnsanlığa ve Sivil Toplum Örgütlerine Hizmetler” alanında Akdeniz Bölgesi 40 yaş altı en başarılı kişi ödülünün sahibidir.