Şizofreni bir aşağılama ifadesi değil, ruhsal bir hastalıktır

psikiyatri.org.tr /

Şizofreni ruhsal bir hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık 500000 kişinin bu hastalıkla mücadele ettiği söylenebilir. Hastalığın ortaya çıkışı kendiliğindendir. Kişilerin ya da ailelerin yaptığı ya da yapmadığı hiçbir şey hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaz. 

Hastalığın iki önemli belirtisi kendine özgü içe kapanma ve alışılagelmiş algı ve yorumlamalarda değişikliktir. Algı ve yorumlarda değişiklik olduğu dönem içe kapanmaya göre çok daha kısa sürer ve genellikle ilaç tedavisi ile ortadan kalkar. Tedavi altındaki hastaların şiddet davranışı içinde bulunma olasılığı herhangi bir hastalığı bulunmayan kişilerden daha yüksek değildir.

Şizofreni hastalarının yaşam kalitesini özellikle içe kapanmanın şiddeti belirler ve bu dönemdeki belirtiler ilaç tedavisi ile düzelmez ancak bazı psikososyal müdahaleler işe yarayabilir. 

Zaman zaman toplumun önünde bulunan kişiler “şizofren” kelimesini başkasını suçlama ya da başkasına hakaret etmek için kullanmaktadır. Tamamen yanlış bilgiden kaynaklanan önyargıların ortaya çıkardığı bu davranışlar, açıkça ayrımcılığı ve damgalamayı artırmakta, şizofreni hastalarının toplumdan hatta tedaviden uzak durmasına, içe kapanma döneminin belirtilerinde artışa ve içe kapanma dönemi ile mücadelede zorluklara neden olmaktadır. Şizofreni bir hastalığın ismidir. Bunun dışındaki kullanımlar bu hastalıkla mücadele eden hastalara ve yakınlarına zarar vermektedir. Değişim dilde başlar. Şizofreni kelimesini hastalık dışında kullanmış olanları yanlışlarını düzeltmeye ve hastalık dışında kullanımı tamamen bırakmaya davet ediyoruz.
 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu