Ruh Sağlığı Yasa Tasarısının hazırlanma süreci ve olası getirileri teklifin hazırlık sürecinde görev alan derneklerce tartışıldı

psikiyatri.org.tr /

‘Ruh Sağlığı Yasa Teklifinin Vaat Ettikleri ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmetleri’ başlıklı panel 26.05.2018 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısının hazırlanması ve Meclise sunulması sürecinde görev almış tüm paydaş meslek dernekleri ve sivil toplum kuruluşları davetli oldukları panele Türkiye Psikiyatri Derneği’ni temsilen MYK üyesi Doç. Dr. Fatih Öncü ve Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Ejder Yıldırım katıldı.

Moderatörlüğünü Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ragıp Özyürek’in yaptığı “Ruh Sağlığı Yasa Teklifinin Vaat Ettikleri ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmetleri” başlıklı panelde panelde önce katılan ruh sağlığı alanında ana meslek dernekleri ve sivil toplum kuruluşları adına protokol konuşmaları yapıldı. TPD adına MYK üyesi Doç. Dr. Fatih Öncü tarafından ülkemizin Ruh Sağlığı Yasası tasarılarının kısa bir tarihi özetlendi ve tasarıların asıl hedefinin ruh sağlığı hizmeti alanlar olduğu, önleyici, destekleyici, iyileştirici yönleriyle tüm toplumu ve başta ruh sağlığı hizmeti alanları temel aldığı belirtildi. Panelde Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili mevcut durum tartışmaya açıldı.

Güney Kampüs Salonunda yapılan panelin konuşmacıları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Ejder Yıldırım, Türk Psikologlar Derneği’nden Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Psikiyatri Hemşireleri Derneği’nden Doç. Dr. Fahriye Oflaz, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nden (RUSİHAK) Özsavunucu Fikret Bektaş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nden SHU Melek Durukan, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nden Uzm. Psk. Dan. Ebru Şafak Toksoy, Uzm. Psk. Dan. Fatma Zengin, Doç. Dr. Aynur Eren Gümüş yer aldı.

Doç. Dr. Ejder Yıldırım tarafından teklifin bir meslek yasası olmadığı, incinebilir bireylerin insan hakları ve hasta hakları bakımından çağdaş, erişilebilir, nitelikli ve denetlenebilir ruh sağlığı hizmeti almasını öncelediği, farklı ruh sağlığı mesleklerini temsilen derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte bir yasa tasarısı oluşturma çabalarının dünyada da ilk olduğu belirtildi. Tüm konuşmacılar teklifin yasalaşması konusunda işbirliğini sürdürme temennisini dile getirdi.