TPD YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ALT KURULU BİR ANKET DÜZENLEDİ

psikiyatri.org.tr /

Sayın meslektaşımız,

 

TPD Yeterlik Kurulu - Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu olarak, psikiyatri uzmanlık eğitiminin asgari standartlarını oluşturma amacıyla başlattığımız çalışmalarının bir parçasını oluşturmak üzere aşağıdaki anket formunu hazırladık. Amacımız uygulamalarınızda karşılaştığınız sorunları daha iyi anlayarak, uzmanlık eğitimi gören hekimlerin ne tür bilgi ve beceriler edinmeleri gerektiği konusundaki bilgilerimizi sizden gelecek öneriler doğrultusunda şekillendirmektir.

 

Aşağıda sunulan anketin doldurularak en kısa zamanda TPD Yeterlik Yürütme Kurulu adresine ( yyk@psikiyatri.org.tr ) gönderilmesi, Psikiyatri Yeterlik Kurulu çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

Not: Formu doldururken uygun gördüğünüz seçeneğin sağ yanına çarpı (X) işareti koyunuz.

 

Saygılarımızla.

 

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu  

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu

 

 

DEMOGRAFİK BİLGİLER

 

 1. Adı, soyadı …………………………….. 

 

 2. Yaşı …..     

 

 3. Cinsiyeti              1. erkek                     2. kadın           

 

 4. Medeni durumu     1. evli                        2. bekar            3. dul, boşanmış

 

 5. Varsa çocuk sayısı  …….              

 

 6. Bulunduğunuz şehir …………………..                 

 

 7. Nerede çalışıyorsunuz? 

            1. Sağlık Bakanlığı hastanesi  2. Daha önce SSK’ya bağlı Sağlık Bakanlığı hastanesi        

            3. Tam gün muayenehane  4. Muayenehane ve kurum birlikte    5. Başka ……….................

 

7A. (Varsa) kaç yıldır muayenehaneniz var? ……..

 

KURUM BİLGİLERİ

 

 8. Çalıştığınız kurumun adı ………………………………………………..                      

 

 9. İdari göreviniz var mı?                         1. evet                        2. hayır 

                   9A. Varsa belirtiniz …………………………………….          

 

10. Kurumda yataklı servis var mı?             1. evet                        2. hayır            

                   10A. Yatak sayısı ……………

 

11. Kapalı servis var mı?                          1. evet                        2. hayır

                   11A.Yatak sayısı ……………

 

12. Özelleşmiş servisler var mı?                 1. evet                        2. hayır

                   12A. Varsa belirtiniz ……………………….      

 

13. Klinik psikolog var mı?                        1. evet                        2. hayır

 

14. Sosyal hizmet uzmanı var mı ?             1. evet                        2. hayır

 

15. Psikiyatri hemşiresi var mı ?                1. evet                        2. hayır

UZMANLIĞINIZI ALDIĞINIZ KURUM BİLGİLERİ

16. Mezun olduğunuz tıp fakültesi ……………………………………………….          

17. Mezuniyet yılı  ……………………….

18. Uzmanlığınızı aldığınız kurum ve uzmanlığı alış yılı …………………………………………. 

19. Uzmanlık eğitimi sırasında kurum dışında eğitim aldınız mı?               1. evet       2. hayır

                        A. Hangi konuda? ………………………………..      

20. Uzmanlık eğitimi sırasında şu konularda yeterli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?

(1. çok yeterli  2. oldukça yeterli   3. oldukça yetersiz   4. çok yetersiz)  

                   20A. Farmakoterapi                               ……

                   20B. Dinamik psikoterapi                         ……

                   20C. Bilişsel davranışçı psikoterapi            …….

                   20D. Grup psikoterapileri                         ……

                   20E. Aile tedavileri                                 ……

                   20F. Adli psikiyatri                                 …….

                   20G. Acil psikiyatri                                 …….

                   20H. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi        …….

KLİNİK UYGULAMANIZLA İLGİLİ BİLGİLER

21. Haftada kaç gün ayaktan hasta görüyorsunuz?         …….

22. Haftada toplam kaç hasta görüyorsunuz?                 …….

23. Yataklı servis sorumluluğunuz var mı?                                             1. evet       2. hayır

24. Klinik sorumluluk dışında eğitim sorumluluğunuz var mı?                       1. evet       2. hayır

25. Saldırgan hasta, adli vaka, intihar eğilimli hasta yatırabiliyor musunuz?  1. evet       2. hayır

26. Ne tür hastaları sevk ediyorsunuz? ………………………………………………………..

27. Sevk etmeniz gereken hastaları hangi kurumlara sevk ediyorsunuz?

28. Acil servis sorumluluğunuz var mı, ne sıklıkta?                                 1. evet      2. hayır

          A. Haftada kaç acil hasta başvurusu oluyor ? ………

          B. Ne tür sorunlarla başvuruyorlar ? ……………………………………….

29. Konsültasyon sorumluluğunuz var mı ?                                            1. evet       2. hayır

A. Haftada kaç konsültasyon istenir ?  …………

B. Hangi bölümlerden ? …………………………………………………….

C. Hangi nedenlerle? ………………………………………………………..

30. EKT yapma imkanınız var mı?                                                        1. evet       2. hayır

A. Ne sıklıkta uyguluyorsunuz? ..........

B. Anestezili mi?                                                                     1. evet       2. hayır

31. Uyguladığınız tedavi türünü yüzde olarak beliriniz:

A. ağırlıklı olarak ilaç tedavisi                       %.....

B. ağırlıklı olarak psikoterapi                    %.....

C. danışmanlık                                        %.....

D. başka (…………………………………………….)  %.....

32. Danışma ihtiyacı duyduğunuz hasta oluyor mu?        1. evet              2. hayır

A. Ne tür hastalar? ………………………………………………………………

B. Kime danışıyorsunuz? ……………………………………………………………

33. Uzmanlık eğitimi sırasında kurum dışında psikoterapi eğitimi aldınız mı?         1. evet     2. hayır

34. Kurumunuzda aldığınız eğitimle şu andaki ihtiyaçlarınız arasında ne alanda uyumsuzluk var? Neler yararlı oldu, neler yararsız?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

35. Psikiyatrideki yenilikleri nereden öğreniyorsunuz?

1. yerli dergiler   2. yabancı dergiler   3. toplantı ve kongreler   4. kurslar   5. başka …………………..

36. Günlük pratiğinizde zorluk yaşadığınız alanlar var mı? Varsa ne tür zorluk yaşadığınızı belirtiniz

A. Psikoterapiler                      1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..                                               

B. Acil hastalar                        1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

C. EKT                                   1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

D. Hasta yatırma ve sevk         1.evet        2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

E. Adli vakalar                         1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

F. Danışmanlık                         1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

G. Aile sorunları                       1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

H. Kişilik bozuklukları               1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

I. Çocuk psikiyatrisi                  1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

J. Rapor vb. gibi sorunlar          1. evet       2. hayır

……………………………………………………………………………………………..

ÖNERİLERİNİZ

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..