TPD Destekleyici Psikoterapi Eğitimleri

psikiyatri.org.tr /

 

 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ YENİ BÖLGELERİN KATILIMIYLA SÜRÜYOR!

Değerli meslektaşlarımız, 

Türkiye Psikiyatri Derneği, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi”ni başlatmıştı. “Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi Programı”, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun koordinatörlüğünde, 120 saat kuramsal ve 60 saat denetim olmak üzere toplam 180 saat süren ve 20 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Daha önce duyurusu yapıldığı gibi, aynı yıl içinde, ilk olarak İç Anadolu bölgesi Ankara merkezde, İç Anadolu bölgesi eğiticilerince destekleyici psikoterapi eğitimine başlanılmıştır. İç Anadolu bölgesinde çalışan meslektaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği ve 100 saatlik kuramsal bölümü tamamlanan DP eğitiminin, diğer bölgelerde de düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölgelere göre talep dağılımının saptanarak gerekli hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla tüm bölgeler için başvuruların toplanmasına karar verilmiştir. Eğitimlere, söz konusu bölgelerdeki şubelerimize kayıtlı üyelerimiz başvuruda bulunabilecektir. Eğitimlerin hangi merkezlerde yapılacağı, başvuranların bölgelere göre sayısal dağılımı ve her bir bölgeye özgü koşullar dikkate alınarak daha sonra belirlenecektir.

Bu bölgeler:

Marmara; İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli Şube, Bursa Şube, Balıkesir Şube

Trakya; İstanbul (Avrupa Yakası), Edirne Şube

İç Anadolu; Ankara Şube, Eskişehir Şube, Samsun Şube, Bolu Şube

Ege; İzmir Şube, Manisa Şube

Akdeniz; Antalya Şube, Denizli Şube, Konya Şube

Doğu; Erzurum Şube, Trabzon Şube, Elazığ Şube, Diyarbakır Şube

Çukurova; Adana Şube, Kayseri Şube, Gaziantep Şube’den oluşmaktadır.

DP eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular psikoterapitpd@psikiyatri.org.tr adresine yapılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI    

·  DP programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olacaktır ve toplam 25 kişi alınacaktır. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 10 olması gerekmektedir.

· Programa Türkiye Psikiyatri Derneğinin ilgili şubelerine üye olan birinci yılını tamamlamış uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanları başvurabilirler.  

· DP eğitim programına katılmak için başvuran adayların seçimi, adayın başvuru bilgileri, eğitim çalışmalarının sürdürüleceği bölgelerdeki şubelerin üye sayıları ve gereksinim düzeyleri gibi veriler dikkate alınarak, DP Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. DP Eğitim Kurulu, “destekleyici psikoterapi eğiticilerinden” oluşmaktadır.

· Eğitim programında devam mecburiyeti vardır. Eğitime iki kez arka arkaya (toplam 20 saat) mazeretsiz olarak katılmayan psikoterapist adayları programdan çıkarılırlar. Adayların, mazeret belirtmek koşuluyla en fazla 20 saat devamsızlık hakları vardır. Adaylardan katılmadıkları ders veya uygulamalarla ilgili telafi çalışması yapmaları istenir.

· Adayların, aşağıdaki “Destekleyici Psikoterapi Eğitiminin Hedefleri” başlığında belirtilen bilgi, beceri ve tutumları kazanma konusunda çaba göstermeleri önemlidir. Adayların, eğitim programı çerçevesinde okumaları önerilen temel metinleri okuma konusunda gönüllü olmaları beklenir.

· Eğitim programını tamamlayan psikoterapist adayları, DP eğitim kurulu tarafından “bilgi - beceri - tutum” ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirilecek ve başarılı olanlar TPD tarafından belgelendirilecektir.

·  Eğitim programını tamamlayamadan, DP eğitim kurulu tarafından geçerli görülen gerekçelerle programdan ayrılmak zorunda kalan psikoterapist adaylarının, ileride açılacak veya başka bölgelerde sürmekte olan DP eğitimlerine katılma talepleri aynı kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

· Genellikle ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (10 saat) yapılacak olan toplam 120 saatlik eğitim çalışması için katılımcılardan 1200 TL (100 TL x 12) ücret talep edilecektir.

DP eğiticileri:

Marmara:

Volkan Topcuoğlu, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Demet Güleç, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nurdan Eren, Uzm. Dr., Erenköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi

Onur Özalmete, Uzm. Dr., Özel Bayındır Hastanesi

Trakya:                              

Ercan Abay, Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Agah Aydın, Uzm. Dr., Serbest Psikiyatr 

Umut Mert Aksoy, Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi

Ejder Akgün Yıldırım, Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi

İç Anadolu:

Adnan Özçetin, Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Altan Eşsizoğlu, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ersin Hatice Karslıoğlu, Uzm. Dr., Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İhsan Tuncer Okay, Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nuray Atasoy, Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ozan Pazvantoğlu, Doç. Dr., On Dokuz Mayıs Üniveritesi Tıp Fakültesi

Ege:

Oryal Taşkın, Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi                     

Leyla Gülseren, Doç. Dr., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi             

Almıla Erol, Doç. Dr., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi                      

Halis Ulaş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi                               

Birmay Çam, Uzm. Dr., Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi               

Akdeniz:

Mehmet Yumru, Doç. Dr., Özel Terapi Tıp Merkezi

Özge Doğanavşargil Baysal, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Karakoç, Uzm. Dr., Bucak Devlet Hastanesi

Elif Karaahmet, Yard. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğu:

Ahmet Tiryaki, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nuryıl Yılmaz, Uzm. Dr., Sivas Devlet Hastanesi

Yüksel Kıvrak, Yard. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çukurova:

Ayşe Devrim Başterzi, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fırat Çelik, Uzm. Dr.,  Adana Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi 

Gamze Özçürümez, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Destekleyici Psikoterapi Eğitim Programına meslektaşlarımızın ilgi göstereceği umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TPD Merkez Yönetim Kurulu

 

***Başvuru formunu doldurup psikoterapitpd@psikiyatri.org.tr adresine e posta yolu ile başvurmanız gerekmektedir.***

*Kendi bölgesinde hem Bilişsel Davranışcı Tedavi hem de Destekleyici Psikoterapi eğitimlerine başvurmak isteyen üyelerimiz başvuru formunda öncelik sırası belirtmelidir. 

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ PROGRAM ve HEDEFLER

Destekleyici psikoterapi (DP), günümüzde en yaygın uygulanan bireysel psikoterapi türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Yeterlilik Kurulu” tarafından tüm psikiyatri uzmanlık öğrencileri için yeterliliği zorunlu kılınan üç psikoterapi alanından (Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi) biridir. TPD Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenmiş “Çekirdek Kuramsal Eğitim Programı”nda da DP eğitimi yer almaktadır. DP, psikiyatrik tanısal değerlendirmeyi gerektiren, terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı, psikodinamik temellere dayalı ancak hastanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullandığı müdahale araçları açısından eklektik olabilen bir psikoterapi yaklaşımıdır. DP, bir psikodinamik psikoterapi türü veya psikanalitik düşünmeyi gerektiren bir psikoterapidir. Bu nedenle eğitim programında, psikanalitik kuram ve okullar, metapsikoloji ve psikodinamik psikoterapinin temel teknik ve kavramlarına yer verilecektir. Ayrıca her psikoterapi yaklaşımının öğrenilmesinde temel unsur olan, psikoterapist adayının, tedavisini üstlendiği en az iki hastanın destekleyici psikoterapisini denetim altında başlatıp sürdürmesi ve sonlandırması eğitim programının son adımı olacaktır.

Bu DP eğitim programı, 80 saat kuramsal, 40 saat denetim olmak üzere 120 saattir. Eğiticilerle eğitim alanlar arasında vakalar üzerinden sürdürülen denetim ve kuramsal konulardaki etkileşimin, 120 saatlik yüzyüze eğitimin ardından DP e-grubu üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir. DP Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, eğitim programının süre, takvim ve içeriğinde bazı değişiklikler yapabilir. Destekleyici psikoterapi eğitimi üç modül, altı bölümden oluşmaktadır.

PROGRAM

1.Modül ( 30 saat):

Psikanalitik düşünce (kuramlar, okullar)

Metapsikoloji,

Psikanalitik / Psikodinamik Tanı ve Vaka Formülasyonu.

2. Modül ( 50 saat):

Psikodinamik psikoterapiler (kavramlar ve teknik),

Destekleyici psikoterapi.

3. Modül (40 saat): Denetim / Süpervizyon.

Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Öğrenim Hedefleri

Bilgi Hedefleri

1. Psikanalitik kuramın temel kavramlarını, başlıca psikanaliz okullarını ve psikanalitik düşüncenin önemli metinlerini tanımak.

2. Psikodinamik psikoterapinin teorik modelleri yelpazesini tanımak. Destekleyici uçla, psikanalitik (açıklayıcı) uç arasındaki alanda kalan destekleyici-açıklayıcı, açıklayıcı-destekleyici modellerin gerektirdiği psikodinamik müdahale araçlarını bilmek.

3. Psikanalitik/Psikodinamik psikoterapilerin temel kavram ve tekniklerini, indikasyonlarını kavramak.

4. Bilinçdışı, savunma mekanizmaları, serbest çağrışım,  direnç, aktarım, karşı aktarım, yorum, eksik yorum, derinlemesine çalışma gibi psikodinamik kavramları bilmek.

5. Belirti, davranış ve motivasyonların, psikanalitik açıdan  göründüklerinden farklı , çoğul, karmaşık örtük anlamları  (çok katmanlı) olduklarını  kavramak.

6. Destekleyici psikoterapinin temel amacının, hastanın benlik saygısının sürdürülmesi veya geliştirilmesi, belirtilerin yinelemesinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve hastanın uyum kapasitesinin en yüksek düzeye çıkarılması olduğunu kavramak.

7. Hasta-terapist ilişkisinin özellikle pozitif aktarım anlamında DP’de çok önemli olduğu bilgisini kavramak ve aktarım yönetimi tekniklerini bilmek.

8. Destekleyici psikoterapinin indikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek.

9. Sürekli eğitimin, destekleyici psikoterapide beceri gelişimi için önemini kavramak.

Beceri Hedefleri

1. Hastanın psikoterapiler yelpazesinde yer alan hangi psikoterapiye uygun olduğunun ayrımını yapabilmek. Destekleyici ve psikanalitik (açıklayıcı) müdahale araçlarını hastanın psikodinamik tanı ve formülasyonu çerçevesinde seçmek ve kullanabilmek.

2. Terapötik işbirliği kurup sürdürebilmek.

3. Hastayla birlikte tedavi hedeflerini belirleyebilmek.

4. Hastanın psikodinamik formülasyonunu yapabilmek, psikanalitik/psikodinamik olarak tanısını koyabilmek.

5. Hastayla doğrudan ve empatik bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.

6. Hastayla karşılıklı etkileşim içinde gerektiğinde geri bildirimde ve tavsiyede bulunabilmek.

7. Açıklık getirme (netleştirme) ve yüzleştirmeyi kullanabilmek.

8. Hastanın sorunlarını anlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerini, sosyokültürel etkilenimlerini, ilişki kuruş kalıplarını, baş etme mekanizmalarını, korkularını, travma ve kayıplarını, umut ve beklentilerini, hastayla işbirliği içinde araştırabilmek.

9. Hastanın getirdiği malzemeyi, psikodinamik kavrayışla anlamlandırmak ve terapötik öykü/yapı oluşturabilmek.

10. Hangi terapötik müdahalelerin/tekniklerin hasta için en uygun olduğunu saptayabilmek.

11. Kendisinin ve hastanın duygulanımlarını tanıyabilmek ve anlamlandırabilmek.

12. Aktarım ve karşı aktarımı tanıyabilmek ve yönetebilmek.

13. Hastanın tehlikeli ve zarar verici davranışlarını işbirliği içinde ele alabilmek.

14. Belirtileri hafifletmek, moral vermek, uyumu arttırmak ve yinelemeyi önlemek için hastanın kendine olan güvenini tazeleyebilmek.

15. Hastanın iyilik halini arttıracak hedefleri başarmasını sağlayacak yeteneklerini tanımak, desteklemek ve geliştirebilmek.

16. Hastaya, duygu düzenlemesi, düşünce bozukluğu ve gerçeği değerlendirme bozuklukları gibi sorunlarıyla mücadele edebilmesi için gerekli stratejileri sunabilmek.

17. Hastanın psikiyatrik durumu, tedavisi ve uyumuyla bağlantılı olarak, özgül sosyal yardım sistemlerine ve sosyokültürel konulara duyarlı bir şekilde eğitim verebilmek, tavsiyede bulunabilmek.  

18. Kronik hastalığı olan hastaların takibinde, hastanın uyum becerilerine, ilişkilerine, moraline ve potansiyel kaygı ve endişe kaynaklarına dikkat etmenin gerekliliğini bilmek.

Tutum Hedefleri

1. Empatik, saygılı, meraklı, açık, önyargısız olmalı, işbirliği yapabilmeli, ikilemlerle baş edebilmeli ve bir tedavi yöntemi olarak destekleyici psikoterapinin etkinliğine güvenmelidir.

2. Terapötik ilişkide ortaya çıkabilecek sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitimle ilgili konularda duyarlı olmalıdır.

3. Seansın ses ve video kayıtlarının alınmasına veya tedavi seansının doğrudan gözlemlenmesine, seansa ait notlarını grupla paylaşmaya (kapalı-güvenli DP internet grubu da dahil)  açık olmalıdır.

BU EĞİTİM PROGRAMI ASTRA ZENECA A.Ş. TARAFINDAN KOŞULSUZ EĞİTİM DESTEĞİ İLE DESTEKLENMEKTEDİR.