TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR!

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR!

 

Değerli meslektaşlarımız,

 

Ülkemizde psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitiminin yetersiz olduğu, genel kabul gören bir gerçektir. Türkiye Psikiyatri Derneği, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi” ni başlattı. Bu projenin ilk parçası olan “Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi Programı”, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun koordinatörlüğünde, 120 saat kuramsal ve 60 saat denetim olmak üzere toplam 180 saat süren ve 20 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Psikoterapi eğitimlerinin ülke çapına yayılabilmesi için TPD’nin şubeleri, ulaşım koşulları ve eğitim kurumları sayıları dikkate alınarak oluşturulan 7 bölgede eğitim çalışmaları başlayacaktır. Her bölge eğitiminde o bölgedeki şubelerimize kayıtlı üyelerimiz başvuruda bulunabilecektir.

Marmara; İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli Şube, Bursa Şube

Trakya; İstanbul (Avrupa Yakası), Edirne Şube

İç Anadolu; Ankara Şube, Eskişehir Şube, Samsun Şube, Bolu Şube

Ege; İzmir Şube, Manisa Şube

Akdeniz; Antalya Şube, Denizli Şube, Konya Şube

Doğu; Erzurum Şube, Trabzon Şube, Elazığ Şube, Diyarbakır Şube

Çukurova; Adana Şube, Kayseri Şube, Gaziantep Şube

Destekleyici psikoterapi (DP) eğitimi programına, ilk aşamada İç Anadolu bölgesinde başlanacaktır. Ankara bölgesi DP eğiticilerinin* yürüteceği eğitim programına 2013 Ekim ayında başlanacaktır.

DP eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın, en geç 01.Eylül.2013 tarihine kadar ekteki başvuru formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr adresine yapılacaktır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 

·        DP programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olacaktır ve toplam 25 kişi alınacaktır. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 10 olması gerekmektedir.

 

·        Programa, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Bolu şubelerine üye olan, 2013 Eylül ayı itibariyle birinci yılını tamamlamış uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanları başvurabilirler.

 

·        DP eğitim programına katılmak için başvuran adayların seçimi, adayın başvuru bilgileri, eğitim çalışmalarının sürdürüleceği bölgelerdeki şubelerin üye sayıları ve gereksinim düzeyleri gibi veriler dikkate alınarak, DP Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. DP Eğitim Kurulu, “destekleyici psikoterapi eğiticilerinden” oluşmaktadır.

 

·        Eğitim programında devam mecburiyeti vardır. Eğitime iki kez arka arkaya (toplam 20 saat) mazeretsiz olarak katılmayan psikoterapist adayları programdan çıkarılırlar. Adayların, mazeret belirtmek koşuluyla en fazla 20 saat devamsızlık hakları vardır. Adaylardan katılmadıkları ders veya uygulamalarla ilgili telafi çalışması yapmaları istenir.

·        Adayların, aşağıdaki “Destekleyici Psikoterapi Eğitiminin Hedefleri” başlığında belirtilen bilgi, beceri ve tutumları kazanma konusunda çaba göstermeleri önemlidir. Adayların, eğitim programı çerçevesinde okumaları önerilen temel metinleri okuma konusunda gönüllü olmaları beklenir.

·        Eğitim programını tamamlayan psikoterapist adayları, DP eğitim kurulu tarafından “bilgi - beceri - tutum” ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirilecek ve başarılı olanlar TPD tarafından belgelendirilecektir.

·        Eğitim programını tamamlayamadan, DP eğitim kurulu tarafından geçerli görülen gerekçelerle programdan ayrılmak zorunda kalan psikoterapist adaylarının, ileride açılacak veya başka bölgelerde sürmekte olan DP eğitimlerine katılma talepleri aynı kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

·        Genellikle ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (10 saat) yapılacak olan toplam 120 saatlik eğitim çalışması için katılımcılardan 1200 TL (100 TL x 12) ücret talep edilecektir. Ankara dışından katılanların konaklamaları ve katılımcıların çay-kahve-öğle yemeği harcamaları TPD tarafından karşılanacaktır.

     

* Ankara bölgesi DP eğiticileri:

 

Adnan Özçetin, Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Altan Eşsizoğlu, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ersin Hatice Karslıoğlu, Uzm. Dr., Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gamze Özçürümez, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhsan Tuncer Okay, Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nuray Atasoy, Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ozan Pazvantoğlu, Yard. Doç. Dr., On Dokuz Mayıs Üniveritesi Tıp Fakültesi


Destekleyici Psikoterapi Eğitim Programına meslektaşlarımızın ilgi göstereceği umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TPD Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

 

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ PROGRAM ve HEDEFLER

 

            Destekleyici psikoterapi (DP), günümüzde en yaygın uygulanan bireysel psikoterapi türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Yeterlilik Kurulu” tarafından tüm psikiyatri uzmanlık öğrencileri için yeterliliği zorunlu kılınan üç psikoterapi alanından (Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi) biridir. TPD Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenmiş “Çekirdek Kuramsal Eğitim Programı”nda da DP eğitimi yer almaktadır. DP, psikiyatrik tanısal değerlendirmeyi gerektiren, terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı, psikodinamik temellere dayalı ancak hastanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullandığı müdahale araçları açısından eklektik olabilen bir psikoterapi yaklaşımıdır. DP, bir psikodinamik psikoterapi türü veya psikanalitik düşünmeyi gerektiren bir psikoterapidir. Bu nedenle eğitim programında, psikanalitik kuram ve okullar, metapsikoloji ve psikodinamik psikoterapinin temel teknik ve kavramlarına yer verilecektir. Ayrıca her psikoterapi yaklaşımının öğrenilmesinde temel unsur olan, psikoterapist adayının, tedavisini üstlendiği en az iki hastanın destekleyici psikoterapisini denetim altında başlatıp sürdürmesi ve sonlandırması eğitim programının son adımı olacaktır.

 

Bu DP eğitim programı, 80 saat kuramsal, 40 saat denetim olmak üzere 120 saattir. Eğiticilerle eğitim alanlar arasında vakalar üzerinden sürdürülen denetim ve kuramsal konulardaki etkileşimin, 120 saatlik yüzyüze eğitimin ardından DP E-grubu üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir. DP Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, eğitim programının süre, takvim ve içeriğinde bazı değişiklikler yapabilir. Destekleyici psikoterapi eğitimi üç modül, altı bölümden oluşmaktadır.

PROGRAM

1.     Modül ( 30 saat):

Psikanalitik düşünce (kuramlar, okullar)

Metapsikoloji,

Psikanalitik / Psikodinamik Tanı ve Vaka Formülasyonu.    

1.     2. Modül ( 50 saat):

Psikodinamik psikoterapiler (kavramlar ve teknik),

Destekleyici psikoterapi.

3. Modül (40 saat): Denetim / Süpervizyon.

Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Öğrenim Hedefleri

Bilgi Hedefleri

1.Psikanalitik kuramın temel kavramlarını, başlıca psikanaliz okullarını ve psikanalitik düşüncenin önemli metinlerini tanımak.

2.Psikodinamik psikoterapinin teorik modelleri yelpazesini tanımak. Destekleyici uçla, psikanalitik (açıklayıcı) uç arasındaki alanda kalan destekleyici-açıklayıcı, açıklayıcı-destekleyici modellerin gerektirdiği psikodinamik müdahale araçlarını bilmek.

3.Psikanalitik/Psikodinamik psikoterapilerin temel kavram ve tekniklerini, indikasyonlarını kavramak.

4.Bilinçdışı, savunma mekanizmaları, serbest çağrışım,  direnç, aktarım, karşı aktarım, yorum, eksik yorum, derinlemesine çalışma gibi psikodinamik kavramları bilmek.

5.Belirti, davranış ve motivasyonların, psikanalitik açıdan  göründüklerinden farklı , çoğul, karmaşık örtük anlamları  (çok katmanlı) olduklarını  kavramak.

6.Destekleyici psikoterapinin temel amacının, hastanın benlik saygısının sürdürülmesi veya geliştirilmesi, belirtilerin yinelemesinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve hastanın uyum kapasitesinin en yüksek düzeye çıkarılması olduğunu kavramak.

7.Hasta-terapist ilişkisinin özellikle pozitif aktarım anlamında DP’de çok önemli olduğu bilgisini kavramak ve aktarım yönetimi tekniklerini bilmek.

8.Destekleyici psikoterapinin indikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek.

9-Sürekli eğitimin, destekleyici psikoterapide beceri gelişimi için önemini kavramak.

Beceri Hedefleri

1.Hastanın psikoterapiler yelpazesinde yer alan hangi psikoterapiye uygun olduğunun ayrımını yapabilmek. Destekleyici ve psikanalitik (açıklayıcı) müdahale araçlarını hastanın psikodinamik tanı ve formülasyonu çerçevesinde seçmek ve kullanabilmek.

2.Terapötik işbirliği kurup sürdürebilmek.

3.Hastayla birlikte tedavi hedeflerini belirleyebilmek.

4.Hastanın psikodinamik formülasyonunu yapabilmek, psikanalitik/psikodinamik olarak tanısını koyabilmek.

5.Hastayla doğrudan ve empatik bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.

6.Hastayla karşılıklı etkileşim içinde gerektiğinde geri bildirimde ve tavsiyede bulunabilmek.

7.Açıklık getirme (netleştirme) ve yüzleştirmeyi kullanabilmek.

8.Hastanın sorunlarını anlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerini, sosyokültürel etkilenimlerini, ilişki kuruş kalıplarını, baş etme mekanizmalarını, korkularını, travma ve kayıplarını, umut ve beklentilerini, hastayla işbirliği içinde araştırabilmek.

9.Hastanın getirdiği malzemeyi, psikodinamik kavrayışla anlamlandırmak ve terapötik öykü/yapı oluşturabilmek.

10.Hangi terapötik müdahalelerin/tekniklerin hasta için en uygun olduğunu saptayabilmek.

11.Kendisinin ve hastanın duygulanımlarını tanıyabilmek ve anlamlandırabilmek.

12.Aktarım ve karşı aktarımı tanıyabilmek ve yönetebilmek.

13.Hastanın tehlikeli ve zarar verici davranışlarını işbirliği içinde ele alabilmek.

14.Belirtileri hafifletmek, moral vermek, uyumu arttırmak ve yinelemeyi önlemek için hastanın kendine olan güvenini tazeleyebilmek.

15.Hastanın iyilik halini arttıracak hedefleri başarmasını sağlayacak yeteneklerini tanımak, desteklemek ve geliştirebilmek.

16.Hastaya, duygu düzenlemesi, düşünce bozukluğu ve gerçeği değerlendirme bozuklukları gibi sorunlarıyla mücadele edebilmesi için gerekli stratejileri sunabilmek.

17.Hastanın psikiyatrik durumu, tedavisi ve uyumuyla bağlantılı olarak, özgül sosyal yardım sistemlerine ve sosyokültürel konulara duyarlı bir şekilde eğitim verebilmek, tavsiyede bulunabilmek.  

18.Kronik hastalığı olan hastaların takibinde, hastanın uyum becerilerine, ilişkilerine, moraline ve potansiyel kaygı ve endişe kaynaklarına dikkat etmenin gerekliliğini bilmek.

Tutum Hedefleri

1.Empatik, saygılı, meraklı, açık, önyargısız olmalı, işbirliği yapabilmeli, ikilemlerle baş edebilmeli ve bir tedavi yöntemi olarak destekleyici psikoterapinin etkinliğine güvenmelidir.

2.Terapötik ilişkide ortaya çıkabilecek sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitimle ilgili konularda duyarlı olmalıdır.

3.Seansın ses ve video kayıtlarının alınmasına veya tedavi seansının doğrudan gözlemlenmesine, seansa ait notlarını grupla paylaşmaya (kapalı-güvenli DP internet grubu da dahil)  açık olmalıdır.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Başvuru Formu

İsim

 

Bağlı bulunduğunuz şube

 

Çalıştığınız kurum

 

Uzman iseniz uzmanlık eğitimini aldığınız kurum

 

Asistan iseniz süresi

 

Uzman iseniz süresi

 

Daha önce aldığınız psikoterapi

eğitimleri

 

 

 

Eğitici/Kurum

 

Teorik eğitim süresi

…………………. /saat

Süpervizyon

…………………./saat

Psikoloji, davranış bilimleri, psikoterapi, psikanaliz alanında okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz dergiler nelerdir?

 

Psikoterapi alanında katıldığınız kongre, sempozyum vb etkinlikler nelerdir?

 

 

 

Özgeçmişiniz