Asistan Oryantasyon Programı, Son Yıl Asistanları için 30-31 Mart 2013'te İstanbul'da

psikiyatri.org.tr /

 

Adres:

Çınar Hotel, Fener Mevkii 34149 Yeşilköy - İstanbul

http://www.cinarhotel.com.tr/

2013 YILI TPD UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ORYANTASYON EĞİTİMİ

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 2009 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz son yıl asistanlarının meslek yaşamına uyumunu sağlamayı amaçlayan “Oryantasyon Eğitimi’nin” üçüncüsünü 30-31 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Oryantasyon Eğitimi’ne  daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış olan asistanlar ile mecburi hizmette iki yılını doldurmamış olan uzman hekimler kabul edilecektir.  Tüm genç meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

                                                                                                                                             Türkiye Psikiyatri Derneği

Başvuru koşulları;

·   TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak

·   Uzmanlık eğitiminde bir yıl ve ya da az sürenin kalan uzmanlık öğrencileri ya da ile mecburi hizmette iki yılını doldurmamış olan uzman hekimler

 

Bu eğitime katılmak isteyenlerin ekteki başvuru formunu doldurarak, 25 Şubat 2013 tarihine kadar 0312 4687497 no’lu telefon ya da nebahatmurat@yahoo.com, ve nebahatmurat@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 


BAŞVURU FORMU

 

1.         Ad :

2.         Soyad :(Ad ve Soyad nüfüs cüzdanı ve pasaportdaki ile aynı olmalıdır).

3.         TC Kimlik No :

4.         Kurum Sicil No :

5.         Doğum tarihi gün/ay/yıl :

6.         Branş :

7.         Meslek:

8.         Unvan :

9.         Çalışılan Kurum :

10.             Departman :

11.             Telefon numarası :

12.             İl :

13.             İlçe :

14.             Mobil telefon numarası :

15.             E-mail adresi :

Başvuru formuna word formatında ulaşmak için tıklayınız

 

 

PROGRAM

 

1.gün             30. Mart. 2013


11.00-11:30        Açılış Konuşması ve Eğiticilerin Tanıtılması  Tunç Alkın

Tanışma, kurs programının tanıtımı ve beklentilerin alınması -Ayşe Devrim Başterzi

11:30- 13.00    PSİKİYATRİST OLMAK

                               Psikiyatrın toplumsal sorumluluğu        Selçuk Candansayar

Psikiyatrın meslek kimliği  Cem Kaptanoğlu

Psikiyatrik etik ve  ruh hekimliği meslek etiği kuralları Doğan Şahin

13.00- 14:00 ÖĞLE ARASI

14:00-15:30        ZORUNLU HİZMETTE PSİKİYATRİST OLMAK, HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER

                               Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak ve Yükümlülükleri; Görevlendirmeler, savcıların ve vali kaymakam, sağlık müdürü gibi yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki durum              Ziynet Özçelik                 

                               Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar ve olumlu deneyimler Zerrin Oğlağu

15:45- 16.00       KAHVE ARASI

16:00- 17:30       PSİKİYATRİ KLİNİĞİNİ İDARE ETMEK

                               Bir kliniği yönetmek,  psikiyatride ekip ilişkisi, sağlık kurulları, hasta sevki, diğer branşlarla ilişkiler, asgari servis standartları Mustafa Sercan

Sağlık ortamında ekip çalışması, zor durumlarla baş etmek  Burhanettin Kaya

17.30-17:45        KAHVE ARASI

17:45-19.00        PSİKİYATRİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: SAĞLIK POLİTİKALARI, TRSM’LER

                               Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinde psikiyatrist olarak çalışmak Umut Karasu

                               Yeni gelişmeler Çerçevesinde “Sağlıkta Dönüşüm”  Raşit Tükel

                               Akılcı İlaç Uygulamaları Meram Can Saka

 

2.gün             31. Mart. 2013

8.30-10:00           ADLİ PSİKİYATRİ ve SORUNLAR-1

                               Rapor Örnekleriyle Adli psikiyatri, bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti  Doğan                                                                                                                                                     Yeşilbursa

Çocuk ve ergenin adli psikiyatrik değerlendirmesi ve özürlülük; Çocuk Psikiyatrının Olmadığı Yerde Ne yapalım?                                                                           Bengi Semerci

10:00-10:30        KAHVE ARASI

10:30-12.30        ADLİ PSİKİYATRİ ve SORUNLAR-2

                               Rapor örnekleriyle sürücü muayenesi, raporları, SUDGE            Mustafa Sercan

                               Rapor örnekleriyle silah ruhsatına ilişkin değerlendirme ve rapor düzenlenmesi,                        özürlülük, iş göremezlik (maluliyet), istirahat, işbaşı raporları       Hüseyin Soysal

                               Alkol, madde ve denetimli serbestlik                                  Figen Karadağ-Yeşim Can

12.30-13.30    ÖĞLE ARASI

13.30-15:15        ŞİDDET ve ŞİDDET MAĞDURLARINA PSİKİYATRİST NELER YAPABİLİR?

                               İşkence-Belgelendirme-İstanbul Protokolü                                      Halis Ulaş

                               Şiddete mağduru kadınların değerlendirilmesi ve yol haritası  Ayşe Devrim                                                                                                                                                                  Başterzi

Hekime yönelik şiddet: neler yapılabilir?                                         Tamer Aker

15:15-15:45        KAHVE ARASI

15:45-16. 30      PSİKİYATRİ UZMANI OLDUKTAN SONRA EĞİTİM-DERNEK vs.

Sürekli Mesleki Eğitim (Yeterlilik Sınavı-Açık Eğitim Programı)              Ayşe Devrim Başterzi

Derneğin periferle olan ilişkisi? Neler yapılabilir? Şubelerin işlerlik kazanması için uzaktaki uzman ne yapabilir?                                                                                                         Tunç Alkın

16:30-17:00        Kursun Değerlendirilmesi ve Sertifika Töreni