TİANEPTİN KULLANIMINA İLİŞKİN ALKOL MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA BİRİMİ RAPORU

psikiyatri.org.tr /

 

TİANEPTİN KULLANIMINA İLİŞKİN

ALKOL MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA BİRİMİ RAPORU

Tianeptin, sıklıkla trisiklik antidepresan grubunda sınıflandırılan, fakat etki mekanizması açısından klasik trisiklik antidepresanlardan farklı olan, serotonin geri alımını arttıran glutamaterjik modülatör olan bir ilaçtır.

Tianeptin, majör depresyon, distimi, anksiyetenin eşlik ettiği depresyon, alkol bağımlılığı gibi durumlarda reçete edilmektedir.

Tianeptin kötüye kullanımı ile ilgili ilk olgu bildirimleri 1990'ların başında yapılmıştır. Ülkemizden de tianeptin kötüye kullanımı ile ilgili olgu bildirimleri vardır. Tianeptin kötüye kullanımı yaygınlığına ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Tianeptin kötüye kullanımı ve bağımlılığının tedavisi amacıyla yapılan başvuruların gerçek rakamları yansıtmayabileceği düşünülmektedir.

Özellikle mutad dozun 10 katı ve üzeri alımında (IV ve/veya oral) opiat benzeri etkileri olduğu bildirilmektedir.

Entoksikasyon ve yoksunluk belirtileri göz önünde bulundurulduğunda eroin bağımlılığına benzerliği dikkati çekmektedir. Nalokson verilmesi ile yoksunluk belirtilerinin artması, Tianeptinin opiat reseptörlerinin ligandı olabileceğini akla getirmektedir.

Tianeptinin kötüye kullanım potansiyeli dikkate alındığında mutlaka reçete ile satılması, kontrole tabi ilaçlar listesine alınması ve eczanelerin reçetesiz Tianeptin satmalarının önlenmesi gerektiği, ancak yeşil reçete ile satılması gerekmediği kanaati oluşmuştur.