48.Ulusal Psikiyatri Kongresi PPÇB toplantı raporu

psikiyatri.org.tr /

 Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi (PPÇB) toplantisi 10 Ekim 2012 tarihinde saat 12.30-13.30 arası aşağıda isimleri yazılı katılımcılarca gerçeklestirilmistir:

Ali Algın Köşkdere
Ayça Gürdal Küey
Aysegül Sütçü
Cem Hürol
Evrim Tellioğlu
Işıl Vahip
Gamze Özçürümez
Nesrin Koçal
Nilgun Taşkıntuna
Nur Engindeniz
Özge Yenier Duman
Raşit Tükel
Selin Mızrak Demet
Tahir Özakkaş
Volkan Topçuoglu
Yücel Yılmaz

Gündemdeki konular:
1.PPÇB'nin hangi terapileri kapsadığı,
2.TPD'nin Çalışma Biriminden beklediği asistanlara yönelik eğitim,
3.Çalışma biriminin bu egitim beklentisine olanakları çerçevesinde nasıl cevap verebileceği,
4.Karar verilen eğitim biçiminde kimlerin eğitici olabileceği.

Toplantıda PPÇB çatısı altında psikanalizden köken alan her türlü psikoterapi ekolünün yer alabileceği, farklı ekoller için farklı çalışma birimlerine gerek olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

PPÇB üyelerinin hatırlayacağı üzere TPD Yönetimince bizlerden tıpkı destekleyici terapiler eğitimi gibi bir eğitim talep edilmişti. (Destekleyici terapi eğitiminde önce eğiticiler eğitildiler -eğitimleri hala devam diyor-, daha sonra da eğitilenler kendi bölgelerinde bu eğitimi asistanlara verecekler.) Ancak PPÇB üyeleri tarafından böyle bir eğitimi sağlamanın olanak dahilinde olmadığı belirtilmiş ve ilgili dernek birimince de uygun görülmüştü ve birimimiz içinde oluşturulan küçük bir grup tarafından psikanalitik temel kavramların öğretileceği bir program oluşturulup grup onayına sunulmuş ve uzun süre tartışılmıştı.

Söz konusu eğitimin psikodinamik psikoterapi eğitimi olması gerektiği çünkü bir asistanın bu donanımı kazanması gerektiği, asistan karnelerinde de asistandan beklenenin belirli bir saat psikodinamik psikoterapi ile hasta izlemesi olduğu konusunda toplantıya katılan herkes hemfikirdi. Ancak PPÇB'nin olanakları doğrultusunda ne  psikodinamik psikoterapi ne de psikanalitik psikoterapi eğitimi veremeyeceği - kaldı ki tanımı ve doğası gereği psikanaliz formasyonu alan kişilerin psikanalitik psikoterapi uygulayabileceği- düşünüldü. Eğitim kurumlarının açığını kapatmak için yapılması beklenen bu eğitimin ÇB için altından kalkılamayacak bir sorumluluk gerektirdiği,  ÇB üyelerinin süpervizyon altında hasta izleme sorumluluğu alamayacağı, bunun ciddi ve olumsuz sonuçları olabileceği konusunda hemfikir olundu.

Sonuç olarak eğitim içeriginin başlangıçta karar verildiği gibi "Temel Psikanalitik Kavramlar"ın  aktarılması -mümkün olduğunca klinik örneklerle birlikte-  ve süpervizyon niteliğinde olmayan vaka çalışmaları -asistanın ya da eğiticinin getirdiği vakalar üzerinden- yapılmasına karar verildi.

Bu eğitim için üniversite öğretim üyeleri, eğitim hastanelerinde eğitici konumunda çalışanlar, psikanaliz ve/veya psikanalitik psikoterapi derneklerinde eğitim sürecinden geçmekte olanlar ya da eğitimi bitirenler eğitici olabilir kararı alındı.

Bilindiği üzere ilk uygulama yeri Adana olacaktı ve 8 haftalık bir program hazırlanmıştı.  Grup üyelerine söz konusu program görüş ve öneriler için tekrar sunulacak, tekrar kimlerin Adana'da eğitici olabileceği sorulacak ve netleştikten sonra eğitim programı eğiticileriyle birlikte Dernek ilgili birimlerine sunulacaktır.

Saygılarımla,
Nilgün Taşkıntuna
PPÇB Koordinatörü