Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Ahmet Tiryaki
Şube Başkan Yardımcısı
Evrim Özkorumak
Şube Genel Sekreteri
Filiz Civil Arslan
Şube Saymanı
Ali Baz
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Haluk Hıdıroğlu
Şube Denetleme Kurulu Üye
Ayşe Çakır
Gizem Aral