Tüm Haber ve Duyurular

TPD Denizli Şube Toplantı Duyurusu “DEPRESYON TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI TOPLANTISI ‘’ (02 Şubat 2017)
Tarih: 22.MART.2017 Toplantı saati : 17:30-20:00 Yer: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ TOPLANTI SALONU