Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Figen Çulha Ateşçi
Şube Başkan Yardımcısı
Selim Tümkaya
Şube Genel Sekreteri
Tuğçe Toker Uğurlu
Şube Saymanı
Nevzat Çamlı
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Ahmet Büber
Şube Denetleme Kurulu Üye
Hasan Herken
Mehmet Mart
Melike Ceyhan Balcı Şengül