Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Aytül Karabekiroğlu
Şube Başkan Yardımcısı
Hilal Dost
Şube Genel Sekreteri
Özge Akyürek Bolat
Şube Saymanı
Deniz Gökten Ulusoy
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Büşra Atabay Erdoğan
Şube Denetleme Kurulu Üye
Ahmet Rifat Şahin
Nadire Emirzeoğlu Çengel
Recep Bolat