ALADAĞ YANGINI TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI