Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Yavuz Selvi
Şube Başkan Yardımcısı
Mehmet Ak
Şube Genel Sekreteri
Rukiye Tekdemir
Şube Saymanı
Faruk Uğuz
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Adem Aydın
Şube Denetleme Kurulu Üye
Betül Akıtan
Hazan Tomar Bozkurt
Ümran Eğilmez