Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Özden Arısoy
Şube Başkan Yardımcısı
Nuray Atasoy
Genel Sekreter
Orkun Aydın
Şube Saymanı
Duygu Özbayrak
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Duygu Özbayrak
Şube Denetleme Kurulu Üye
Levent Atik
Osman Yıldırım
Uğur Çakır