TPD EMDR Kursu-Adana

psikiyatri.org.tr /

 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

TRAVMA ve İLİŞKİLİ RUHSAL BOZUKLUKLARDA
EMDR UYGULAMALARI KURSU
11 Şubat 2012, Cumartesi
 
Eğitici
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
Yer
Çukurova Ü. Tıp Fak. Hipokrat Konferans Salonu, Adana
İletişim ve kayıt: ltamam@gmail.com
 
Kurs ücreti:
TPD üyesi asistan 50 TL- üye olmayan 100 TL
TPD üyesi uzman 100 TL, üye olmayan 150 TL
 
AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) başta TSSB olmak üzere daha çok örseleyici yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan ruhsal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir psikoterapi tekniği olarak son yıllarda çok ilgi çekmektedir. EMDR örseleyici yaşam deneyimlerinin beynin bazı bölgelerinde yarattığı aşırı uyarım ve ortaya çıkan nöronal işlev bozukluğunu bilgi işleme sürecini bozduğu,  bunun sonucunda bilginin anksiyete doğuran orijinal haliyle donduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilginin işlenememesi, zorlayıcı (intruziv) düşünceler ve yeniden yaşantılama belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yıllar içinde EMDR’nin birçok ruhsal bozukluğun, özellikle travma ile ilişkili belirtilerin tedavisinde etkili olduğuna ilişkin kanıtlar artmış ve kullanım alanı giderek genişlemiştir. Bu kursun amacı katılımcılara travma ile ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR’nin kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
PROGRAM
08.30-09.00      Tanışma ve kurs programının tanıtımı,
09.00-09.30      Örselenmiş (travmatik) bellek
09.30-12.00       TSSB ve diğer ruhsal bozukluklarda EMDR’nin yeri
12.00-13.00       YEMEK ARASI
13.00-13.15        Isınma
13.15-14.30        EMDR Uygulamasının temel ilkeleri ve aşamaları
14.30-14.45       ARA
14.45-16.15        EMDR Uygulaması: Demonstrasyon
16.15-16.30        ARA
16.30-19.30       Küçük grup çalışması (katılımcı uygulamaları)
19.30-19.45       Kurs sonu değerlendirme ve geribildirim