TPD İstanbul Şube Genel Kurul Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

TPD İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu 13 Şubat Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Şubat Pazar günü saat 11:00'da TPD İstanbul Şube binasında (Halaskargazi Caddesi, Site Apt. No:128 K:1 Şişli–İstanbul)  yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

        Şubemizin 2020-2022 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyeleri ayrıca denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı 13. Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 
                  
GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,
  7. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
  8. Dilekler ve temenniler,
  9. Kapanış.

Türkiye Psikiyatri Derneği
İstanbul Şube Başkanı


Doç.Dr.Merih Altıntaş