B03 - Resmi Kurumlarda Psikiyatrik Hizmetlerin Ücretlendirilmesi ve Döner Sermaye uygulamaları

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Erol Göka
Görev Grubu Üye
Erol Göka