Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Hülya Koçyiğit Dağ
Şube Başkan Yardımcısı
Ümit Tural
Şube Genel Sekreteri
Saliha Osmanpehlivan
Şube Saymanı
Gamze Yüksel
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Ömer Nart
Şube Denetleme Kurulu Üye
Ayşen Coşkun
Fatih Kızılağaç
Fatma Kiras