Yönetim Kurulu

Genel Başkan
Mehmet Erdal Vardar
Şube Başkanı
Mehmet Erdal Vardar
Şube Başkan Yardımcısı
Katre Doğan
Şube Genel Sekreteri
Pelin Taş
Şube Saymanı
Mehmet Bülent Sönmez
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Rugül Köse
Şube Denetleme Kurulu Üye
Cengiz Tuğlu
Işık Görker
Nurettin Kargı