Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
Alişan Burak Yaşar
Alper Zıblak
Arzu Erkan Yüce
Ayşe Devrim Başterzi
Direnç Sakarya
Erbil Mert Akdemir
İlknur Çetiner
Onur Gökçen
Özge Eriş Davul
Test Test