Yönetmelik

ÖDÜLLER 
Madde 19- Ülkemizde psikiyatri alanındaki bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlamak ve bilimsel araştırmayı özendirmek amacıyla TPD ödülleri düzenlenir.

 1. Ödüller UPK ve YT/KES’te kazananlara verilir.
 2. MEK uygun gördüğünde bu ödüllere meslekte saygın bir yer edinmiş meslektaşlardan birinin adını verebilir. Ad verilmesi MYK’nın ya da MEK üyelerinden birinin önerisiyle MEK tarafından kararlaştırılır.
 3. Ödüllere başvuru koşullarının standartizasyonu ve güncellenmesine yönelik çalışmalarla ve ödül jürilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları TPD Ödül Kurulu yapar.
 4. Ödüllerin verilmesi ile ilgili kurallar ödül yönergesi ile düzenlenir.

ÖDÜL KURULU 
Madde 20- Çeşit, ad ve maddi destek karşılığı MYK ve MEK tarafından belirlenecek TPD Ödüllerinin başvuru koşullarının tanımlanması, başvuruların alınması, seçici kurulların atanması, ödül adaylarının seçim ilkelerinin tanımı ve bütün bu düzenlemelerin kurala bağlanmasını sağlayacak bir ödül kurulu oluşturulur.

 1. Ödül Kurulu eğitici ve araştırmacı nitelikleri olan TPD üyeleri arasından MYK tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşur.
 2. MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır.
 3. Ödül kurulu üyeleri üst üste iki kez atanabilir.
 4. Ödül Kurulu mali konularda MYK’nın onayını almak koşuluyla ve Ödül Yönergesi sınırları içinde ödül dağıtma konusunda özerktir.

ÖDÜL KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 21-

 1. Tanımlanmış ödüllerin başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları almak, seçici kurulları atamak ya da görevden almak, ödül adaylarının seçim ilkelerinin tanımı başta olmak üzere ödül sürecini yürütmek.
 2. Görev alanıyla ilgili Ödül Yönergesi taslağını hazırlamak ve MYK onayına sunmak, gerektiğinde yönergede değişiklikler yapmak ve yönergeyi MYK ile birlikte yürütmek.
 3. Yeni ödül konulması, ödülün miktarı, ödülün kaldırılması, hangi çalışmalara ödül verileceği konularında çalışmak ve MYK kararına sunmak.
 4. Ödülün duyurulması, kazananlara verilmesiyle ilgili olarak BTDK ile işbirliği yapmak.