D22 - Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatri ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
A. Nur Engindeniz
Ayşegül Aksakal
Aytül Gürbüz Tükel
Çiğdem Demir
Doğan Yeşilbursa
Gamze Ergil Altın
H. Murat Özkan
Hande Karakılıç Üçer
İlkşen Umman
Kenan Temiz
Mehmet Çekirdek
Özgür Öztürk
Şenol Anaç
Zeynep Uğur