D11 - Psikiyatri ve İnanç Sistemleri ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
Aruz Bozkurt
Fatih Hilmi Çeitn
Furkan Gökçe
Gözde Gündoğdu Meydaneri
Harun Olcay Sonkurt
İbrahim Taş
Lütfullah Beşiroğlu
Mustafa İlker Edebali
Nazlı Ece Ünal
Onur Küçükçoban
Selçuk Kardaş