C12 - Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Koordinatörü
Fadime Gizem İskender
İbrahim Fuat Akgül
Çalışma Birimi Üye
Abdullah Atlı
Ali Baytar
Ali Ercan Altınöz
Ali Gökhan Daloğlu
Alişan Burak Yaşar
Anıl Gündüz
Ardıl Bayram Şahin
Arzu Erkan Yüce
Aslı Tuğba Esen
Atilla Tekin
Aybüke Tuğçe Mustan
Ayşe Devrim Başterzi
Aytül Gürbüz Tükel
Belkıs Şeniz
Berna Bulut Çakmak
Burcu Kök Kendirlioğlu
Burhanettin Kaya
Bülent Coşkun
Cem Özdağ
Cem Taylan Erden
Cemil Çelik
Cengiz Kılıç
Ceren Enüstün Hürmeydan
Cuma Ülkü
Çezar Atasoy
Çiğdem Yektaş
Çiğdem Çolak Kalaycı
Davut Genç
Deniz Adnan Çoban
Dilek Yeşilbaş
Diren Bezek
Ejder Akgün Yıldırım
Ekin Başar
Elif Kırmızı Alsan
Emre Subaş
Ender Cesur
Ercan Abay
Erkal Erzincan
Ersin Uygun
Eser Sağaltıcı
Evindar Karabulut
Fadime Gizem İskender
Fatma Gül Helvacı Çelik
Ferdi Köşger
Feride Örnek Yıldırım
Feyza Çelik
Fuat Beşkardeş
Gamze Akçay
Gizem Çetiner
Gültürk Köroğlu
Güneş Devrim Kıcalı
Hakan Öğütlü
Halime Türe
Halis Ulaş
Hamdullah Aydın
Hande Karakılıç Üçer
Hasibe Rengin Güvenç
Hikmet Ekin Sönmez
Hira Selma Kalkan
Hüseyin Güleç
Işık Sayıl
İbrahim Gündoğmuş
İbrahim Fuat Akgül
İlker Özyıldırım
Kamil Nahit Özmenler
Kerem Laçiner
Leman İnanç
Levent Atik
Levent Sütçigil
Mehmet Çakıcı
Mehmet Celal Kefeli
Mehmet Emin Yüksel
Meral Akbıyık
Meram Can Saka
Merve Çavdar
Mihriban Yıldırım
Mustafa Sercan
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Naci Olam
Nazan Aydın
Nazım Yıldız
Nazlı Kapubağlı Çetin
Necip Çapraz
Nezaket Kaya
Nurdan Eren Bodur
Okan Taycan
Onur Bilgiç
Onur Okan Demirci
Ömer Nart
Önder Kavakçı
Özge Şahmelikoğlu Onur
Özge Yüksel
Özge Saraçlı
Özgecan Tuna
Özgül Karaaslan
Özlem Parlar
Rukiye Peykan Gençoğlu Gökalp
Safiye Bahar Ölmez
Serkan Bayad
Sevcan Sarı
Şahika Yüksel
Şahut Duran
Şengül Çavaş
Şerife Aslan
Şükriye Boşgelmez Hacıhanefioğlu
Şükrü Uğuz
Uğur Çakır
Ulaş Yılmaz
Ürün Özer
Vedat Şar
Yunus Hacımusalar
Zehra Günay
Zekeriya Yelboğa
Zerrin Oğlağu